Welcome To My Blog

Pemutar Musik

 Avenged Sevenfold - Nightmare .mp3
Found at bee mp3 search engine

Senin, 19 Desember 2011

NULIS LAYANG

Ing jaman biyen Layang iku biasa dadi alat komunikasi andhalan kanggo ngetokake gagasan lan uneg-uneg marang sapa wae. Layang iku wujud lan warnane akeh banget rupane. 
Coba gatekno !

1. Miturut jenise Layang kaperang ana 2 yaiku :

 •  Layang Resmi / Formal
 •  Layang Non formal / Ora Resmi
Kang kalebu Layang Resmi yaiku :
 1.  Layang Tugas ( Dhawuh )
 2.  Layang undangan ( Ulem-ulem )
 3.  Layang Kerja ( Lamaran Nyambut Gawe )
Kang kalebu Layang Ora Resmi yaiku :
 1.  Layang Iber ( pribadi, kaluwarga )
 2.  Layang Kitir ( Faximili, Sms )
2. Perangane Layang 
 •  Adhangiyah 
 •  Pembuka
 •  Isi 
 •  Penutup
 •  Papan lan titi mangsa 
Keterangan :
 •  Adhangiyah : Unggah-ungguh tumrap sing ngirim lan sing dikirim ing layang. Kang unine biasane mugi katur ...
 •  Pembuka : Yaiku bebuka kang isisne kabar keselametan perang pada kapisan ing layang
 •  Isi ( Wos) : Yaiku surasane layang sing pokok. Ing Layang manggon ing perangan podo kapindho
 •  Penutup ( Wasana Basa ) : Yaiku perangan layang muni wasana cekap semanten ...
 •  Papan lan titi mangsa : Yaiku tanggal penulisan layang lan pengirim layang sarta ing ngendi layang mau ditulis .
3. Menawa nulis Layang kudu nggunakake aturan penulisan layang kaya ing dhuwur 


4. Coba gatekna tuladha saka bagian-bagiane surat ( Layang )


5. Surat Ijin ora mlebu Sekolah 
Surabaya, 20 Januari 2009

Ing nigisor iki tuladha nggawe surat ijin ora mlebu Sekolah

Katur 
Bapak/ibu Guru 
SMPI Al-Kamal
Rembang

Assalamualaikum Wr.Wb.
Sesarengan serat punika kula wali murid saking :

Nami : Raffi Ahmad 
Kelas : 7A                
Dinten : Jum'at            
Tanggal  : 20 Januari 2009
Nyuwunaken iji putra kula mboten mlebu sekolah amargi sakit. 
Cekap semanten, saking kawigatesanipun kula matur nuwun.

Walaikumsalam Wr.Wb. 
Saking Wali murid 


H.Mustofa       
6. Layang PribadiIng ngisor iki tuladha Layang !


Surabaya, 17 Januari 2009

Katur                                        
Pak Dhe/bu dhe                        
Ing Dalem                                 
       Blitar                                         


Ingkang sembah pangabekti.
 Sesarengan surat menika ingkang putra ngaturi kabar, bilih bapak lan ibu saha adik-adik pinaringan wilujeng. Ingkang kula suwun pak dhe lan bu dhe inggih semanten.

 Bu dhe lan Pak dhe, benjang liburan tanggal 20 Januari 2009 liburan semester 1 , kula badhe liburan dateng dalemipun kaliyan adhik-adhik. Dene menawi Pak dhe lan Bu dhe kagungan wekdal kula dipunteraken dateng makam Bung Karno.

Wasana cekap semanten menawi wonten kelepatan atur kuala nyuwun pangapunten

Sungkem Kula            


Arifa                       

                                
  

11 komentar:

Alfin Santoso mengatakan...

Silakan dibaca ... :D

Devi Rizkiana mengatakan...

blognya cakep :)

selma melo mengatakan...

makasih..

Futya Rakhmani mengatakan...

matur nuwun

Tamao Haidaru mengatakan...

Arigato , matur nuwun

aulia khulyjannah mengatakan...

Blognya lucu bingiiiiiiitss gimana cara buatnya?:)

tiosu wijaya mengatakan...

Siip....mantaaf. matur nuwun. rutam nuwun.

Latifah Faizatul mengatakan...

blognya kreative :)

Zulfikar Ali mengatakan...

blognya keren //

Ulya Nur Hamida mengatakan...

kak, cara mbuat animasi kayak hewan apa tulisan muter di panah itu gmna kak?
pengen bisa,,

Bintang Pribadi mengatakan...

Yup

Posting Komentar

Join This Site